תשובה אחת
43* ואז המספר.
יש אפשרות לחסום גם בהגדרות:
הגדרות ← שיחה ← הגדרות נוספות ← שיחה מזוהה ← הסתר מספר.