תשובה אחת
יש את זה להרבה, לפעמים זה מרעב ולפעמים מעיכול האוכל.