תשובה אחת
בעקרון כל מקום זה אחרת
תלוי בתפקיד
או שתהיי המזכירה ותצטרכי לענות לטלפונים
או שתצטרכי לדאוג שכל הזמן יהיה מלאי של הדברים שצריך בכל מקום ולעשות שליחויות ולהביא תרופות וכאלה