תשובה אחת
לי היה להתנשק עם בת צרפתית ו 7 דקות בן עדן