11 תשובות
מה זאת אומרת?
יונתן הקטנה?
אנונימי
אם קוראים את היונתן בכוונה של יונה כאילו הציפור לא מבחינת השם יונתן
"ויונתן"-היונה שלהם!
זה לא הגיוני מבחינה דקדוקית גם אם זאת יונה שלהן - יונתן.
כי אין פסיקים!
שרה, רבקה ויונתן הקטנה יצאו לטייל.
זאת התשובה לא?
חוץ מזה שזה יכול להיות יונתן היונה שלהם.. יונתן זה גם יכול להיות שם של בת...
אנונימי
נראה לי מעבירים את ה-ה' שבקטנה ליונתן ואז זה יוצא
שרה רבקה ויהונתן הקטן יצאו לטייל.. לא?
יונתן= היונה שלהן?
יונתן זאת היונה שלהם