5 תשובות
Noknok
שואל השאלה:
היא אמינה?
אנונימי
noknok וכן. את יכולה לראות איך קוראים לך באנשי קשר אבל לא מי קורא לך ככה
נוקנוק והיא מראה רק אחך קוראים לך ולא מי זשקורא לך ככה
שואל השאלה:
יש אפליקציות שכן מראות את שני הדברים האלה?
אנונימי