תשובה אחת
תלוי באיזה מוסד. ובאיזה תואר שני או שלישי?
באותו הנושא: