3 תשובות
שואל השאלה:
"היעלמות" שלולית גשם.

שלגון קרח מטפטף על רצפת החדר.

טיפות מים קטנות על מראה שאדם נשף עליה.

טפטוף טיפות גשם.
אנונימי
שלגון
xui
שלגון קרח מטפטף על רצפת החדר.

שלגון קרח - מוצק

מטפטף - נוזל
אנונימי