4 תשובות
כמובן
אנומינית
בטח. תדפדף ברשימה עד למטה או תקליד ביטוי שזכור לך מהשיחה בתיבת החיפוש.
ברור דפדף בהודעות
כן.. תדפדף בהודעות עד שתגיע להודעות הישנות ביותר.
באותו הנושא: