7 תשובות
פנינה וחן
כי פנינה שברה את היד
פנינה וחן
פנינה וחן
פנינה וחן, פנינה שברה את היד במשימה.
שואל השאלה:
לא היו אמורים להיות מודחים שניים?
מהקבוצה בצפון ומהקבוצה בדרום?
הקבוצה מהצפון יהיה בפרק הבא
ביום רביעי
וגם משם יהיה מודח אחד
שואל השאלה:
אוקיי תודהרבה