3 תשובות
18. רצוי שתהיה לך אנגלית טובה וניווט כמובן
17+