3 תשובות
נחמד לדעת שיש פה כ''כ הרבה אשדודים
7/9 הם קווים של השוק שרק בימי השוק
ויש גם את 5/15 שעוצרים קרוב לשוק. ברוגוזין
קו 7 והוא נוסע רק בימי שוק