תשובה אחת
אני חושבת שכן
בכל הסדרות והסרטים המדובבים
ליפעמים יש תפקידים של ילדים ונוער
אני לא חושבת שמביעים מבוגרים אם קול ילדותי
יכול להיות
אבל גם בדרך כלל יש מדבבים שהם ילדים