2 תשובות
למה עשיתה את זה?
אל תעשי את זה, בבקשה תנסי לספר למישהו