3 תשובות
כל אחד עם המחשבה שלו.. אנחנו לא באמת יודעים מה עובר עליו אז אי אפשר לענות לך. זה יכול להיות ממלא סיבות אבל לא תדעי לעולם עד שלא תבררי
סיבה אחת!

זה לא התקדם..
ברגע שאתהה ידיד ממש טוב אבל מש טוב עם מישהי הגיע הזמן לעלות מדרגה. אבל כשזה לא קורה אז מתחילים להתנתק...
שואל השאלה:
אבל לדוגמה..
כשאחד מהם אוהב את השני וזה לא הדדי
כשרבים
מה עוד?
אנונימי