4 תשובות
בעקרון אלמנה אמורה להמשיך לשים כיסוי ראש בדיוק כמו שהיא נהגה בחיי בעלה. אין הבדל בחובת כיסוי ראש בין נשואה, גרושה או אלמנה. אבל במידה ואותה אלמנה רוצה למצוא שידוך, וכיסוי הראש מפריע לזה, אז ניתן להקל ולהוריד אותו, אבל בהליכה לבית הכנסת ותפילה היא חייבת להחזיר.
לא, וגם לא כשהיא מתגרשת