תשובה אחת
יומן שומן.
זה כל כך הרבה יותר מרק על הפרעות אכילה אבל זה אחד הנושאים שם וזו באמת סדרה נפלאה.