4 תשובות
לא
לא, כי כאשר את חוסמת הוא לא יכול לראות את הקיר שלך כי חסמת אותו ולכן את גם לא יכולה לראות הקיר שלו!
לא
לא