5 תשובות
טיול שנתי אולי..
ראשי תיבות של טיול שנתי
טיול שנתי
טיול שנתי.
עוד המצאה מטופשת של קיצור ועיוות מילים.
מאין ראשי תיבות לא קיימים למילים "טיול שנתי".