2 תשובות
את מרגישה צורך? אם כן, אז.. תגידי לו לבוא.
אמרת שנפרדתם בצורה לא טובה אז לא אבל אם אתם עדיין ידידים אז אולי