3 תשובות
גודל 14 רווח בין שורות 1.5 וכתב David
שואל השאלה:
ביררתי, מישהו ענה:
Times New Roman
שריה מומחה סטיפס
Arial/david