10 תשובות
בוא ניראה מתי המשתמשת שאליה כיוונת את השאלה והתחננת לתשומת הלב שלה שתשים עליך בכלל, מתי היא תגיב

: )
אנונימי
אהבתי, מאוד אפילו
שואל השאלה:
תודה על התשובה:-P
אנונימי
מפתאום
TY.
אני עדיין שם
שואל השאלה:
אם אתה עדיין שם אתה יכול לשאול את אלוהים אם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים?
אנונימי
השאלה הנדושה.
אנונימית
גן עדן ביהדות, בנצרות ובאסלאם הוא שמו של מקום מיתולוגי.
על פי המסופר בתנ"ך (ולאחריו גם בקוראן), בגן עדן חיו אדם וחוה לפני חטא עץ הדעת.
יש המאמינים כי זה החלק בעולם הבא שאליו מגיעים הצדיקים לאחר מותם, בניגוד לגיהנום, שאליו מגיעים החוטאים.

הסיפור במקרא
----------------------

גן עדן מופיע במקרא (בראשית ב') כמקום שבו הוצב האדם על ידי אלוהים לאחר בריאתו, ובו נבראה חוה מצלעו. הגן היה מקום פורה, במקום ששמו "עדן" במזרח (מקדם) ובו נטע אלהים עציםנאים וטעימים. נהר היה משקה אותו, ומתפצל אחרי כן לארבעה ראשים ומשקה את כל שאר העולם. במרכז הגן ניצבו שני עצים: עץ הדעת טוב ורע ועץ החיים. האדם צווה לעבוד בגן ולשמור אותו, וקיבל רשות לאכול מכל פירותיו מלבד מפרי עץ הדעת פן ימות. חוה שעדיין לא נבראה בזמן הצו ושמעה אותו מהאדם מקול שני, פותתה על ידי הנחש המתואר כערום בכל חיות השדה לאכול מפריו, לאחר שטען באוזניה, כי האוכל אותו מחכים ועיניו נפקחות לדעת טוב ורע, ואכן מתואר כי חוה ראתה כי עץ הדעת הוא מרהיב עין, טעים, ומחכים ולאחר שאכלה ממנו ומשלא מתה במקום, פיתתה גם את אדם, ואכן כפי אמירתו של הנחש לאחר אכילת פרי עץ הדעת נפקחו עיניהם של אדם וחוה, נוכחו אדם וחוה שהם עירומים, ותפרו לעצמם בגד קל וחגורות מעלה תאנה. כעונש על הפרת הציווי ואכילת פרי עץ הדעת הם גורשו מן הגן וקוללו בקללות שונות. הנחש מקבילות בתרבויות עתיקותעריכה


שומר
----------

מיתוס שומרי‏ (2) על האלים נִינְחוֹרְסַג ואֶנְכִּי (אנכידו) מספר על דילמֻן, (ארץ שמקומה היום מזוהה על ידי החוקרים באזור המפרץ הפרסי כולל האי בחריין), זוהי ארץ טהורה שאין בה מחלה או מוות"ב דילמֻן עורב לא יקרא.. אריה לא יהרוגזאב לא יחטוף כבשהלא נודע כלב הבר טורף הגדי.. לא נודעת האלמנה.. דווּי העין לא יאמר "דווּי עין אני"דווּי הראש לא יאמר "דווּי ראש אני"..."כדי להפוך את דילמֻן לגן פורח מצווה אל המים אֶנְכּי על אל השמש אֻטֻ למלא אותה מים ואז מצמיחה נִינְחוֹרְסַג שמונה מיני צמחים לאחר תהליך בו הועמדו שלושה דורות של אלות שנולדו ללא כאב. אֶנְכִּי טועם מהצמחים ואז מקללת אותו נִינְחוֹרְסַג בקללת המוות.
אֶנְכִּי נתקף מחלה בשמונה מאיבריו ונרפא רק לאחר שנִינְחוֹרְסַג בוראת 8 אלות לריפוי כל איבר חולה.
למיתוס זה כמה מקבילות לסיפור המקראי: מיקום הגן בארץ הנמצאת ממזרחהשקיית דילמֻן שהובאו לארץ בדומה למסופר בספר בראשית, פרק ב', פסוק ו' "ואד יעלה מן הארץ והשקה את פני האדמה"לידת האלות ללא חבלי לידה מול "בעצב תלדי בנים" (ספר בראשית, פרק ג', פסוק ט"ז) קללה כעונש על אכילת פרות אסוריםאחד האיברים החולים של אֶנְכִּי הוא צלע. קולל בכך שיקוצצו רגליו, ושהוא יזחל על גחונו. האדם קולל בכך שפוריותה של האדמה נפגמה והוא יאלץ לעבוד הרבה יותר קשה על מנת להתקיים וחוה קוללה בקושי הריון ולידה ובכך שהאדם ישלוט בה. מלאכים המכונים כרובים וחרב מתהפכת הושמו בשער הגן, על מנת לחסום מאדם וחוה לחזור ולאכול מעץ החיים.

אנונימיס