3 תשובות
אם מצאת אלוורה צומח והוא גדול

על פי רוב

תוכל למצוא ייחורים שלו בבסיס הצמח

בזהירות תוכל להוריד יחור

להשריש בכוס מים

ויש לך שתיל
קיבלת תשובה קח גבעול מאיפה שהינך מוצא צמח אלוורה שים ישר באדמה ויש לך צמח כמובן שישנם אלוורה רפואי ועוד כל מיני.
אפשר לקנות אלוורה כמעט בכל המשתלות הגדולות.
אפשר גם לייחר את האלוורה בקלות..
באותו הנושא: