3 תשובות
האישורים הללו ניתנים להורדה ישירה מאתר מס הכנסה. רק הקלידו את מספר עוסק מורשה ותקבלו את האישורים במייל.

זה מצויין גם להורדה של הטפסים עבור מקבל תשלום שמסר חשבונית אך לא צרף אישורים מודפסים.

טוב לחסכון בנייר ולתהליך מהיר ויעיל יותר.
מערכת סטיפס
http://www.finance.gov.il/taxes/
ואישור בצד ימין
נטה
ראה גם מאמר נוסף בנושא ניכוי מס במקור.

בהצלחה