תשובה אחת
התחילו כבר, זה משודר במוצאי שבת ובימי רביעי.