2 תשובות
סיפור ריאליסטי-סיפור שמבוסס על סיפור אמיתי, או שהעלילה שלו מציאותית
יובל
סיפור שמשקף את המציאות:)
ריטקה (: