תשובה אחת
יש בעודפים בהרצליה קסטרו ורנואר שיש שם שמלות של כמו נשף ממש יפות
(B