תשובה אחת
בבוקר של אותו יום תעשי את כל צרכייך והגזים בבית ותבואי לשיעור בלי זה
אנונימיתת