תשובה אחת
אין לפי מה שאני יודעת רק עד התחנה המרכזית החדשה בתל אביב קו 320 ו-312