2 תשובות
תכתבי מה השאלה
שואל השאלה:
במשולש abc הקטע mn מקביל לבסיס bc נתון כי: במשולש amn =18סמר an=3 סמ nc =1סמ מצא את שטח טרפז mncb