תשובה אחת
אני יודעת שבאיראן הן חייבות אבל אני חושבת שבמצרים לא