תשובה אחת
שאלה מקומית הרבה יותר מועילה במקרים כאלה.
בכל מקרה יש חנות ברמל'ה בשם "סים סמארט", חנות יחסית זולה לאחרות - לדעתי לפחות.
A#