תשובה אחת
תעודת בגרות מלאה זה תעודה שמאשר שסיימת את כל היחידות הנדרשות.
זכאי/ת לבגרו זה אומר שהוא קרוב לסיום.