5 תשובות
טחינה
שואל השאלה:
מצחיק
אנונימי
נפל לך המצחיקוש
שואל השאלה:
לך לישון השעות האלה לא עושות לך טוב
אנונימי
יאלה לך הביתה מוטי שלום ותוודה ואל תתקשר אלי אני לא עונה