תשובה אחת
תחביבים, בית ספר, אמונה, על החיים אחד על השניה להכיר יותר טוב ומפה לזרום הלאה בנושאים עצמם ותמיד יש לאן להמשיך אפשר גם לעשות בדיחות אישיות זה יכול להוסיף