תשובה אחת
מחר בבוקר?
מבית העלמין לטבריה - 06:15
מטבריה לבית העלמין - 06:30