6 תשובות
AMבוקר
AM זאת השעה בבוקר
וPM זאת השעה בלילה
AM = בוקר לדוגמא: 8:24 AM פירושו: 8:24 בבוקר
PM = ערב לדוגמא: 21:52 PM פירושו: 21:52 בערב
אני חושבת שAMזה שעות הבוקר וPM זה שעות הערב
משתמשים בזה כדי לכתוב שעות במספרים עד12 ולא עד 24
am- מהשעה 1 בלילה עד 12 בצהריים
pm- מ1 בצהריים עד 12 בלילה
AMזה משעה 12 בלילה עד 12 בצהריים
PM הפוך