2 תשובות
גם לי יש וחיטאתי עם מי מלח והיה סבבה
לפירסר.. מניסיון ויטה מרפן הכי טוב.