3 תשובות
זה בעיברית או באנגלית?
באיזו שפה שווה שלי
אוהב אותך

חולה עליך חיים
אנונימיאחיקר
שואל השאלה:
אנגלית
אנונימי