תשובה אחת
את צריכה לבקש לעקוב אחריו ואם הוא מאשר את יכולה לראות