תשובה אחת
לא בהכרח יכול להיות שהיא לא אוהבת את האופי שלו...