4 תשובות
ינואר 1
פברואר 2
מרץ 3
אפריל 4
מאי 5
יוני 6
יולי 7
אוגוסט 8
ספטמבר 9
אוקטובר 10
נובמבר 11
דצמבר 12
1-ינואר
2-פברואר
3-מרץ
4-אפריל
5-מאי
6-יוני
7-יולי
8-אוגוסט
9-ספטמבר
10-אוקטובר
11-נובמבר
12-דצמבר
ליאור
1 - ינואר
2- פברואר
3 - מרץ
4 - אפריל
5 - מאי
6 - יוני
7 - יולי
8 - אוגוסט
9 - ספטמבר
10 - אוקטובר
11 - נובמבר
12 - דצמבר
:)
ינואר-1
פברואר-2
מרץ-3
אפריל-4
מאי-5
יוני-6
יולי-7
אוגוסט-8
ספטמבר-9
אוקטובר-10
נובמבר-11
דצמבר-12
אן