4 תשובות
תגידי להם שתוגלי להסתיר, תראי להם דוגמאות עם אחרים.
מקרים נואשים וקיצוניים: פשוט לבוא איתו.
הורים חכמים.
ואי גם אני באותה סיטואציה
מבקשים משהו יותר גרוע ;)