3 תשובות
כדאי לנסות טרפנטין או אצטון, תחילה בפינה נסתרת בבגד כדי לדעת אם לא מזיק. הטרפנטין לפי ידיעתי חזק יותר.
ראובן, ידידי - טרפנטין לעומת אצטון, זה כמו פוּדל לעומת קרוקודיל רעב! מה אתך, חבר - אצטון הוא חומר תוקף !
צלצל לטמבור ושאל אותם: 1-800-321-321
מיכאל