10 תשובות
בערך, כמעט, לא בדיוק.
אומדן, בערך.
דמיון משולשים.
אם זה סימן כפול, אז זה בערך.
אומדן או דימיון
דמיון או אומדן.
שואל השאלה:
לא אומדן, אני מדברת על בהקשר למשולשים..
הא, בהקשר של של משולשים זה קו כזה - ומעליו ~
זה אומר דימיון משולשים.
הסימן ~ באופן כללי מציין "דומה ל..." בפרט במשולשים הכוונה למשולשים דומים.
עוזר מומחה סטיפס
אתם רציניים או משהו.? אומדן זה שילוב של הסימן = עם ~, כלומר שתי סימנים ~ כמו =.
~ לבד מציין דמיון משולשים.