3 תשובות
4 שעות בערך
5 - 4:30 שעות
גרמניה ופולין הן שתי מדינות שונות...
זמן טיסה הוא בין 3 וחצי ל-4 שעות טיסה.
-D-