2 תשובות
http://www.beofen-tv.co.il/cgi-bin/chiq.pl?%E4%F1%F8%FA_%EB%FA%EE%E9%ED
עובד
באמצעות מיץ לימון
אברהם שרם מומחה סטיפס