6 תשובות
מותר עד סוף האצבעות.
רק עד קצות האצבעות (סוף פרקי האצבעות- השליש הראשון)
לפי ההלכה, מותר עד קצות האצבעות.
רוקיסט מומחה סטיפס
עד פרקי האצבעות.
אצל דתיים אסור
זה לא קשור לדתיים