6 תשובות
נורא חשוב לך לסדר דווקא בכיפור?
אנונימי
לא, זה נחשב לעבודה.
זו מלאכה ואסור לעשות מלאכה מחר
אסור:/