4 תשובות
אסור, זה מוקצה.
אסור. צום קל (-;
מותר אבל במעלית שבת בלבד
46